Parbaudi savu veiklibu tiešsaiste


Vadiba

Pašreizejais skaitlis: Sekundes:
Sakt jaunu testu

Testa merkis ir pec iespejas atrak klikškinat uz visiem skaitliem augoša seciba. Ja speles sakuma esat zaudejis laiku, varat pildit testu no jauna.

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.