Sudoku

Pašreizejais grutibas limenis: gruts

Ja speles lejupielade neizdodas, parlukprogramma ir jaiespejo valoda Javascript.

Izveidot jaunu sudoku laukumu:
viegls   videjs   gruts   loti gruts

Sudoku – Ieladet / Atjaunot

Laukumu var parverst teksta virkne, lai varetu saglabat speli: iekopejiet atiecigo virkni droša vieta (vai nosutiet to sev vai kadam no saviem draugiem uz e-pastu); speli var atsakt, pamatojoties uz šo virkni.

  • Saglabat sakotnejos laukuma uzstadijumus
  • Saglabat pašreizejos uzstadijumus
  • Ieladet iepriekš saglabatu speli

Sudoku noteikumi

Šeit tu vari tiešsaiste spelet sudoku.

9x9 formata laukums,

  • veidots no 3x3 apakšlaukumiem (sauktiem par regioniem)
  • sakotneji satur dažas šunas ievaditus ciparus (dotie)

Sudoku merkis ir

  • ievadit ciparus no 1 lidz 9 katra laukuma šuna
  • cipari nedrikst atkartoties ne rinda, ne kolonna, ne regiona

Katram laukumam ir savs atrisinajums.

Katrreiz tiek izveidots jauns laukums atkariba no izveletas grutibas pakapes.

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.