Slidošie laucini

Tavs gajiens...

Sakt jaunu speli

Noteikumi

Speles „Slidošie laucini” noteikumi:

  • Katrs speletajs (tu un dators) pamišus izdara gajienu, sakot ar tevi.
  • Tu driksti parvietot tikai zilos laucinus.
  • Savukart dators parvieto tikai zalos laucinus.
  • Gajiena laika brivais laucinš ir jasamaina ar kadu no tuvuma esošajiem lauciniem.
  • Lai samainitu laucinus, tiem ir jabut ar kopigu malu.
  • Spele zaude tas, kurš vairak nevar izdarit gajienu.

Lai izveletos iekrasoto laucinu, kuru velies parvietot, uzklikškini uz ta.

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.