Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Speles noteikumi

  • Visi tukšie kvadratini jaaizpilda ar skaitliem no 1 lidz 9.
  • Katras horizinotalas linijas summai jabut vienadai ar skaitli, kas atrodas kreisaja puse.
  • Katras vertikalas linijas summai jabut vienadai ar skaitli, kas virs tas.
  • Skaitli viena linija nedrikst atkartoties.
  • Katram uzdevumam ir tikai viens atrisinajums.

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.