Gaismas izslegšana

[iepriekšejais limenis <<]   Limenis: 3 (no 30)   [>> nakamais limenis]

Atkartot šo speli

Izveidot jaunu speli ar tadu pašu grutibas pakapi

Noteikumi

Gaismas izslegšanas spelei ir šadi noteikumi:

  • Speles merkis ir speles laukuma izslegt visas gaisminas.
  • Uzklikškinot uz laucina, gaisma tiek ieslegta.
  • Uzklikškinot uz laucina vienlaikus tiek ieslegtas gaisminas laucinus pa labi, pa kreisi, augša un apakša.
  • Visi speles limeni ir izveidoti pec nejaušibas principa, tacu ar katru nakamo speli grutibas pakape var but arvien augstaka.

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.