Skaitliskais puzzle
Skaitliskais puzzle noteikumi

Jums ir jasarindo skaitli seciba no 1 lidz 15. Pirmajiem cetriem skaitliem no 1 lidz 4 jaatrodas pirmaja rinda, nakamajiem cetriem skaitliem – otraja rinda utt. Pedeja rinda labaja puse jaievieto tukšais laucinš.

Lai izdaritu atlautu gajienu, jasamaina numuretais laucinš ar tukšo laucinu. Samainitajiem lauciniem jaatrodas blakus vienam otram (numuretais laucinš janovieto pa kreisi, pa labi, augša vai apakša tukšajam laucinam).

Lai veicas ar atminešanu!

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.