Saimons saka

Sakt speli

Punktu skaits: 0

Lielakais punktu skaits: 0

Parskats par speli „Saimons saka”

Speles merkis ir uzklikškinat uz tam pašam krasam un tada seciba, ka to dara dators. Sakuma krasu secibai ir 1. garums. Par katru pareizu gajienu krasas garums palielinas par vienu vienibu. Par nkatru kludu punktus atsak skaitit no 0 (tacu labakais punktu skaits saglabajas).

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.