Matematikas viktorina

Atjaunotais skaitlis

A =
B =
C =
D =


Lai parvietotos starp atjaunotajiem skaitliem, var izmantot bultinas.

Matematikas viktorinas noteikumi

Pec matematikas stundas informacija uz tafeles ir daleji nodzesta, bet kaut kas vel ir palicis nenotirits. Zinot, ka tur bija darbiba ar saskaitišanu un ka katrs palikušais simbols tika aizstats ar burtu, megini atjaunot saskaitišanas uzdevumu. Kad visi 4 skaitli ir pareizi, ekrana paradisies apsveikuma pazinojums Lai veicas!

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.