CuskaKustibas atrums:


Izaugsmes atrums:

Speles „Cuska” noteikumi

Speles merkis ir ar sarkanas cuskas galvu pieskarties zvaigznem ekrana. Ja ar cuskas galvu izdara sitienu pa saniem vai pieskaras cuskai citviet, tad spele beidzas. Nospiediet pogu „Sakt”, lai saktu speli.

Kontroles taustini: B - pa kreisi, M - pa labi, J - uz augšu, N - uz leju. Lai vaditu cusku, var izmantot ari bultinas.

Citas tiešsaistes speles

Izmegini citas Speles.org ražojumi, kartojot pec popularitates:

1. Japāņu mīklas
Atklājiet attēlus pamatojoties uz cipars norādēm.

2. X-Bumba
Nonemt grupas bumbas pareiza seciba.

3. Bumbinu šavejs
Padarīt grupām 3 bumbas, kamēr iztek laiks.

4. Atminet skaitli
Atklājiet slēptās vairākas 4 cipariem.

5. Futoshiki
Aizpildi speles laukumu, nemot vera nevienlidzibas.

6. Sudoku
Aizpildīt skaita uz 9x9 kuģa, ar ierobežojumiem.